Styrelsen | Sverigedemokraterna i Skövde
Välkommen till SD Skövde

Styrelsen

Styrelsen SD Skövde 2018

Ordförande

Jerzy Kucier

 

Vice Ordförande

Kenneth Källström

 

 

Andra Vice Ordförande

Per Henrik Hallberg

 

 

 

 

 

Ledamot

Maria Cidh-Christensen

 

Ledamot

Jonas Eriksson

Ledamot

Yvonne Eriksson Harlin

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Göran Segerstedt

 

 

 

 

Suppleanter

Christer Bratt

Hanna Wikström

Lisbeth Åström

Lennart Nilsson

Beatrice Orrenvade

Alva Orrenvade

Gunilla Lundberg,

Per Lindberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på ny styrelse för nästa verksamhetsår. Alla medlemmar i föreningen har rätt att ställa upp på någon post liksom alla medlemmar har rätt att nominera någon annan medlem. När ni nominerar så måste ni ange ert namn och medlemsnummer och vem eller vilka ni vill nominera samt vilken/vilka poster ni vill nominera dem till.

Om ni vill skicka vanlig post till valberedningen använd adressen under ”Kontakt” och märk kuvertet ”Valberedning”.

Ni kan även nominera via e-mail, om ni gör detta så begär alltid en bekräftelse på att mottagaren mottagit nomineringen.

Valberednings sammankallande är Josef Fransson (Skövde)

Klicka här för att skicka e-mail till valberedningen.

De olika posterna ni kan nominera till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Andre vice ordförande
  • Ordinarie ledamot
  • Suppleant (ersättare)
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Ledamot i den nya valberedningen (skickas till styrelsen)

This is a text block. Click the edit button to change this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.