Drömmen om en neutral media | Sverigedemokraterna i Skövde
Välkommen till SD Skövde

Drömmen om en neutral media

Vad gör svensk media så missvisande? Vilka problem ger detta? Och framförallt, vad kan man tänkas göra för att förbättra situationen? Dessa tre frågor är enligt mig av yttersta vikt i dagens Sverige och jag tänkte vidare försöka besvara dem och ge riktlinjer för hur det hela kan om inte lösas så åtminstone förbättras.

Varje dag stöter vi svenska medborgare på media i olika former; via internet, TV, tidningar och radio etc., där det rapporteras om nyheter, hålls intervjuer, publiceras debattartiklar och reportage osv.. Det är för oss så självklara situationer att vi inte reflekterar över det mer än vad vi gör över att solen går upp varje morgon. För oss är det vana att ta del utav vad medierna vill berätta för oss, det är ren rutin som både har sina för- och nackdelar. Dessvärre har en allt för liten del utav vår befolkning uppmärksammat nackdelarna med alla medier runtomkring oss.

Fördelarna är uppenbara; vi får en insyn i vad som händer i världen vi lever i, vi uppmärksammar problem, vi meddelas om begångna brott mm. Då ställer du dig säkert frågan, men vad är nackdelarna då, finns de? Ja nackdelarna finns där men de uppenbaras bara för den som söker dem. Läser man en tidning med inställningen att allt som står i den med automatik borde stämma eftersom texten är tryckt på papper så är man alldeles för naiv för att någonsin lägga märke till problemen med dagens media. I ren klartext så är problemen med dagens media att den är alldeles för långt ifrån neutral, den är istället ideologiskt styrd och varje nyhetskälla väljer att vinkla deras nyheter och reportage så att de bäst stämmer överens med deras egna ideologiska åsikter.

En undersökning gjord utav Kent Asp under 2011 och 2012 visar att hela 41 % utav Sveriges journalistkår är miljöpartister, hela 70 % är vänster eller extremvänster (Socialdemokrat, Vänsterpartist eller Miljöpartist). Detta är ett problem inom svensk media eftersom media tros och förväntas vara neutral enligt de som läser, hör eller/och ser den. Denna undersökning visar dessvärre tydligt hur oneutral svenskmedia är och istället hur vänstervriden den är. Självklart ska miljöpartister få vara journalister lika mycket som personer med andra politiska åsikter, men de flesta förstår nog att om 40 % av Sveriges media skrivs utav personer vars partisympatier ligger hos Sveriges mest extrema parti så blir svensk media alldeles för missvisande i kontrast till verkligheten. I ett land med perfekt media så skulle all media vara 100 % neutral och aldrig missvisande på grund utav journalisternas/tidningarnas egna ideologiska åsikter. Tyvärr är detta omöjligt då alla personer, och då även journalister, alltid har och alltid kommer att vilja vinkla sanningen för att framhäva sig själva eller sina åsikter. Detta gäller för återberättningen av en fotbollsmatch för en kompis likaväl som nyhetsrapporteringen från förortskravaller i Husby. Om vi då drar slutsatsen att vi aldrig kommer kunna uppnå en helt neutral media i hela Sverige och förmodligen inte ens en enda 100-procentig neutral tidning, så är det näst bästa alternativet en jämnare fördelning bland journalistkårens partisympatier. Likaväl som det idag ställs alltmer krav på en jämnare blandning mellan könen, åldrar och etnicitet på företag och inom yrken så borde man eftersträva och ställa krav som leder till att den idag överrepresenterade vänstern inom journalistyrket får konkurrens utav fler journalister vars partisympatier ligger hos Aliansen. För att sedan ta det ett steg längre mot ett Sverige med full jämnlikhet inom journalistyrket så borde tidningar få krav på sig att anställa fler journalister vars partisympatier ligger hos Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna. Enligt undersökningen av Kent Asp som jag tidigare nämnde så var enbart 1 % utav journalistkårens medlemmar Sverigedemokrater vilket självklart är hämmande och orättvist för Sverigedemokraternas chans att få en rättvis bild utav sig själva publicerat för folket. Sverigedemokraterna som i de senaste opinionsmätningarna har legat på 10 % och uppåt förtjänar minst lika mycket som de andra riksdagspartierna att journalistkåren utjämnas vad gäller politiska åsikter. Mitt egna förslag är att eftersträva samma procentenhet för partierna inom journalistkåren som de procent partierna har i ”verkligheten”.

Om Tidningsredaktionerna kunnat komma med belägg om att de pga. högre kompetensnivåer valt just de journalister som idag jobbar för dem så hade det varit mer acceptabelt att ojämnlikheten inom journalistkåren ser ut som den gör. Tyvärr är det inte så utan istället har tidningarna valt ut journalister som passar in i deras ideologiska tycke och smak för att slippa debatter inom tidningens egna gränser. Så om det någonsin ska bli okej att journalistkåren är så ojämnt fördelad politiskt sett så måste journalistkåren själva komma med konkreta argument som stödjer deras brist på jämlikhet.

Som avslutning vill jag uppmana alla personer att inte vara naivt dumdristiga och simpelt tro på allt ni hör, ser och/eller läser, utan tänka efter både en, två och tre gånger innan ni gör bedömningar kring vad ni skall tro på och vad ni skall ta med inte bara en nypa salt, utan med flera deciliter.

 

Tobias Andersson

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.