Välkommen till

SD Skövde

Skövdes ledande opposition – redo att styra!

Sverigedemokraterna tagit vår oppositionsroll på största allvar genom att granska och visar upp politiska alternativ, detta medan Alliansen och Socialdemokraterna växt ihop till ett block och blivit nästan omöjliga att skilja i sakpolitiken. Vi är inte nöjda med politiken som förs och är redo att styra Skövde i en annan riktning om väljarna ger oss mandatet. Vi tänker inte tolerera att chefer och anställda inom den kommunala verksamheten är rädda för att framföra legitim kritik. Den tystnadskultur som brett ut sig i Skövde kommun ska med emfas motverkas och oegentligheter ska upp på bordet, inte sopas under mattan.

Ingen tystnadskultur i Skövde kommun!
Vi tänker inte tolerera att chefer och anställda inom den kommunala verksamheten är rädda för att framföra legitim kritik. Den tystnadskultur som brett ut sig i Skövde kommun ska med emfas motverkas och oegentligheter ska upp på bordet, inte sopas under mattan.

Siffrorna på bordet! Vad får vi för skattepengarna?
Det är idag svårt att som medborgare eller oppositionspolitiker granska kommunens ekonomiska förehavanden och peka på missbruk och slöseri. Kommunens räkenskaper ska tillgängliggöras och redovisas på kommunens hemsida så att vi alla kan hjälpas åt att granska och hitta besparingar och med målet att kunna sänka skatten och förbättra den kommunala servicen.

Skövdes landsbygd ska utvecklas!
Invånare som vill bo på landsbygd eller mindre orter kring Skövde ska ha bra förutsättningar och service. Bilen är nödvändig på landsbygden, arbetspendling med bil måste bli bra. Trygghetsboenden för våra äldre ska uppföras i mindre orter. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas. Kapaciteten för ungdomsidrott med bland annat idrottshallar ska förbättras i Skövdes småorter.

En invandringspolitik för våra barns skull!
För kommande generationers skull är det helt avgörande att Skövde bedriver en restriktiv politik vad gäller mottagande av migranter från kultur och med värderingar som står långt ifrån de svenska. Gängkriminalitet, förnedringsrån, klanfejder, hedersvåld, shariadomstolar och upplopp är begrepp vi blivit vana att förknippa med Sveriges misslyckade invandringspolitik. Det behöver inte vara så, Skövde ska vara en trygg plats att växa upp i. Vi verkar således för nollmottagning och föreslår vidare ett aktivt återvandringsarbete inom kommunen med bland annat en återvandringshandläggare.

Inga fler fula lådor i innerstaden – Vi bygger vackert!
Arkitektur och stadsplanering har betydelse inte bara av estetiska skäl. Först formar vi byggnaderna, sedan formar de oss. Vi menar att man vid nybyggnation och renovering av byggnader i Skövdes centrala delar måste bygga vackert. Därför behöver Skövde ett arkitektoniskt råd som ska vara en del i bygglovsprocessen.

Bra arbetsvillkor i den kommunala omsorgen!
Den kommunala omvårdnaden ska fungera bra och för det måste resurserna vara tillräckliga och arbetsvillkoren goda. Personalens ska få den uppskattning och ersättning de förtjänar. Heltid ska vara norm, inkomstbortfall vid sjukdom ska kompenseras så att personal verkligen stannar hemma vid sjukdom. Arbetsmiljöarbetet generellt ska intensifieras, inte minst vad gäller rätt kvinna/man på rätt plats i chefsleden. Skövde kommun ska vara en föregångare som arbetsgivare.

Ordning och arbetsro i klassrummen – Flytta stökiga elever!
Situationen i Skövdes skolor är i flera avseenden alarmerande, både vad det gäller studieresultat och elevernas trygghet. Vi menar att elevers skolgång måste präglas av studiero, trygghet och kompetenta lärare. Skötsamma elever ska inte begränsas. Stökiga elever ska kunna flyttas till en jourklass och få den hjälp som behövs för att kunna tillgodogöra sig skolgången. Invandrade elever som inte behärskar det svenska språket ska gå i en obligatorisk förberedelseskola.

Språkkrav inom äldrevården – Våra gamla är inte en integrationsåtgärd!
Inom äldrevården i Skövde ska varje brukare känna sig trygg i att personalen talar och förstår svenska. De pensionärer som byggt vårt land ska kunna känna sig hemma på ålders höst. Därför ska språkkrav råda vid nyrekrytering. Vidare ska utdrag ur belastningsregister krävas vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter. Bevara och utveckla Skövde flygplats!
Skövde och Skaraborg behöver en flygplats med certifikat som medger kommersiellt flyg, så som ambulansflyget. Vidare så står ny teknologi vid dörren för nya lösningar för såväl persontransport och logistik, så som el-flyg och fjärrstyrda drönarflygplan. En kommun med framtidstro håller hårt i en välskött flygplats.

Ett Skövde fritt från storskalig vindkraft!
Sverige har stora och växande problem med energiförsörjningen då man byggt väderberoende elproduktion och lagt ner billig, säker och välfungerande kärnkraft. Detta löser man inte med mer vindkraft och vi vill inte förstöra Skövde och dess närmiljö med något som spär på problemet. Vi kommer att verka för att Skövde alltid använder sitt kommunala veto mot storskalig vindkraftsetablering. Hela Skövde ska vara bra att bo i.

Kommunala ordningsvakter ska stärka tryggheten!
Sverigedemokraterna prioriterar trygghet och säkerhet och i väntan på en rimlig polisnärvaro finns det behov av andra lösningar för att stärka detta i Skövde. Tryggheten på utsatta områden ska förbättras genom kameraövervakning. Ordningsvakter som Skövde kommun kontrakterar ska patrullera gatorna i Skövde.

Kommunala ordningsvakter ska stärka tryggheten!

Sverigedemokraterna prioriterar trygghet och säkerhet och i väntan på en rimlig polisnärvaro finns det behov av andra lösningar för att stärka detta i Skövde. Tryggheten på utsatta områden ska förbättras genom kameraövervakning. Ordningsvakter som Skövde kommun kontrakterar ska patrullera gatorna i Skövde.

Bevara och utveckla Skövde flygplats!

Skövde och Skaraborg behöver en flygplats med certifikat som medger kommersiellt flyg, så som ambulansflyget. Vidare så står ny teknologi vid dörren för nya lösningar för såväl persontransport och logistik, så som el-flyg och fjärrstyrda drönarflygplan. En kommun med framtidstro håller hårt i en välskött flygplats.

Språkkrav inom äldrevården – Våra gamla är inte en integrationsåtgärd!

Inom äldrevården i Skövde ska varje brukare känna sig trygg i att personalen talar och förstår svenska. De pensionärer som byggt vårt land ska kunna känna sig hemma på ålders höst. Därför ska språkkrav råda vid nyrekrytering. Vidare ska utdrag ur belastningsregister krävas vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

En invandringspolitik för våra barns skull!

För kommande generationers skull är det helt avgörande att Skövde bedriver en restriktiv politik vad gäller mottagande av migranter från kultur och med värderingar som står långt ifrån de svenska. Gängkriminalitet, förnedringsrån, klanfejder, hedersvåld, shariadomstolar och upplopp är begrepp vi blivit vana att förknippa med Sveriges misslyckade invandringspolitik. Det behöver inte vara så, Skövde ska vara en trygg plats att växa upp i. Vi verkar således för nollmottagning och föreslår vidare ett aktivt återvandringsarbete inom kommunen med bland annat en återvandringshandläggare.

Aktuellt

Härmed presenteras vår valsedel!

Sverigedemokraterna går till val med en 28 namn lång valsedel. Det är en 40 % längre valsedel än 2018 och är ett bevis för att vi växer och att allt fler vill bidra till vår politiska rörelse. https://www.sla.se/…/manga-nya-namn-pa-sds-valsedel…/… Valsedeln i sin helhet: 1 Josef Fransson 43 år, Högskoleingenjör 2 Jonas Eriksson 39 år, Civilekonom 3 […]

läs mer

Varför låg ambitionsnivå inom skolpolitiken? (insändare i SLA 6/2)

Den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden (BUN) har i en debattartikel i SLA 31/1 återigen presenterat ett lågmält förslag i skolpolitiken. S skriver att de denna gång vill satsa på läsförståelse. Det stödjer Sverigedemokraterna som har framfört ett motsvarande förslag. Men varför denna låga ambition i skolan i övrigt? På sammanträdet i BUN, som […]

läs mer

Årsmöte och val av ny styrelse

Idag hölls SD Skövdes årsmöte i Stadshuset. Till ordförande valdes Anders Friedländer, som vice ordf. Therese Steise och som andre vice ordf. Kenneth Källström. Till ledamöter valdes följande: Jonas Eriksson, Göran Segerstedt, Ann-Britt Nilsson, Linnéa Fransson, Anders Ahlmann, Jerzy Kucier Suppleanter: Christer Bratt, Simon Sahyouni, Lena-Maria Emilsson, Richard Alexandersson, Jan-Erik Andersson

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skaraborg