Sverigedemokraterna i Skövde
Välkommen till SD Skövde

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skövde

 
Postadress
SD Skövde
Box 92102
54102 Skövde
 
E-post
skovde@sd.se

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Byradio

  Av linneafransson den 30 november, 2020
  0
  Hej vänner!
  Här finns det senaste avsnittet av vår byradio!
  I detta avsnitt medverkar Anders, Kenneth, Beatrice, Milada och Therese. 🇸🇪😃☀️
  Gå gärna in och lyssna! 😊
 • Föreläsning om Sverigedemokraternas politik med Tobias Andersson

  Av linneafransson den 21 november, 2020
  0

  Hej Sverigevänner!

  Pga rådande restriktioner i landet måste vi tyvärr meddela att föreläsningen med riksdagsledamoten Tobias Andersson som skulle ägt rum den 3/12 skjuts upp tills i januari. Mer information kommer att komma.
  Ta hand om er och håll avstånd till varandra!

   

 • Insändare/Debatt: SD stöttar inte en samlokalisering av särskolan i Södra Ryd

  Av linneafransson den 21 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna Skövde kommer inte att stödja grundsärskolans samlokalisering till Rydskolan, det skriver de i sin debattartikel om den just nu hetaste frågan i kommunpolitiken

  Den 7/12 är planen att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fatta beslut om sammanslagning av grundsärskolan till Rydskolan.

  Det har nyligen varit insändare i SLA och SN samt ett inslag i lokalradion där stark kritik framförts mot nuvarande beslutsavsikt. De som står bakom kritiken är de två starkaste målgrupperna, nämligen föräldrarna och lärarna som står mitt i förändringsförslaget. Även lärarfacken delar till huvuddelen föräldrarnas kritik. Kritiken är mycket tydlig och kan sammanfattas med ”det blir sämre för barnen”.

  Vi delar de uppfattningar som framförs i insändarna. Det har inte varit dialog och information i den omfattning och tid som kan betecknas som anständig. Delaktigheten har varit bristfällig. Det har heller inte varit fokus på särskoleeleverna och deras inlärningssituation och övriga sociala del. Även den minsta förändring kan uppfattas som dramatisk i den gruppen. Föräldrarna framför med skärpa att ”beslutet togs över våra huvuden utan att vi ens fått chansen att tala om vilka konsekvenser det medför”.

  Sverigedemokraterna Skövde stödjer inte det nuvarande förslaget, utan kommer att den 7/12 ge förslag till återremiss. Det innebär att vi inte kommer att bejaka nuvarande förslag, och vi kommer att begära förnyad granskning.

  Det vi kommer att framföra är att beslutsunderlaget för samlad grundsärskola ska lokalmässigt förutsättningslöst kompletteras genom att:

  ● Sätta eleven i fokus så att det framgår hur behoven tillgodoses för elever som läser ämnen, respektive elever som läser ämnesområden.

  ● Inhämta och inarbeta förnyat underlag ur vårdnadshavarens, barnens, personalens samt lärarfackens perspektiv.

  ● Redovisa antalet elever som läser ämnen, delvis ämnesområden och tvärtom, så att nuvarande beslutsunderlags argumentering kan styrkas.

  ● Tydliggöra hur elevens språkutveckling och umgänge under skoltid, utanför skolans lektionssalsmiljö kan främjas.

  ● Redovisa konsekvensanalys som omfattar pedagogiska, sociala och ekonomiska konsekvenser om elever/vårdnadshavare väljer bort grundsärskolan och beslutar att deras barn ska gå som integrerade elever istället.

  ● Komplettera det ekonomiska underlaget så att det tydligt framgår om och när i tiden en sammanslagning kan ge besparing och driftseffektivisering, samt storleken på denna. Bryt ner på områdena lokaler, personal, hjälpmedel, läromedel, et cetera.

  ● Redovisa konsekvensanalys av lokaler så att det framgår vad det kostade att anpassa Billingskolan till särskola, vad det kostar att anpassa lokaler på Rydskolan eller annan skola, samt vad avsikten är med Billingskolans grundsärskolelokaler samt eventuell kostnad för detta.

  ● Överse om Skolinspektionens rapporter som används för motivering ännu är relevanta som argumentering, då bristerna åtgärdades 2017 och det inte nämns någon rekommendation för en samlad grundsärskola. Infoga Skolinspektionens beslut, förstudien de hänvisar till och andra relevanta handlingar i beslutsunderlaget.

  ● Byta rubrik från arbetsnamnet ”Samlad grundsärskola” till annat arbetsnamn så att det framgår att Vasaskolan är undantagen.

  ● Bibehålla och utveckla tanken med att organisera grundsärskolan under en rektor.

  Sverigedemokraterna Skövde genom Anders Friedländer (SD), ledamot BUN och Therese Steise (SD), ersättare BUN.

  Länk till artikeln:

   

   

 • Föreläsning med Katerina Janouch

  Av jerzykucier den 19 januari, 2020
  0

  Datum: 9 februari 2020
  Tid: 13:00-16:00
  Plats: Albal förening i Skaraborg, Skåningstorpsvägen 4, Skövde
  Anmälan: Namn och mobilnummer skickas till skovde@sd.se senast 2 februari
  Inträde: 20kr, kaffe ingår, köp av fikabröd tillkommer

  ”Utan sann yttrandefrihet kan samhället inte fungera”

  Katerina Janouch är författare, journalist och opinionsbildare som de senaste åren kommit att bli en viktig röst i den svenska debatten, främst genom att utmana de sittande politikerna och framföra kritik mot den svenska migrationspolitiken, den ökande kriminaliteten och det faktum att Sverige kallar sig för ett feministiskt land när det samtidigt blir allt otryggare för flickor och kvinnor.
  Hon fick sitt politiska genombrott då hon i januari 2017 framträdde på tjeckisk TV och redogjorde för den svenska samhällsutvecklingen, något som inte gillades av etablissemangets politiker. Självaste Stefan Löfven gick ut och kritiserade Janouch som enligt honom gjorde ett ”konstigt” uttalande. Katerina Janouch stod dock på sig i sin kritik och har sedan dess fått rätt på alla punkter.

  Katerina Janouch är själv invandrare och kom som 10-åring till Sverige från dåvarande Tjeckoslovakien. Hennes far var dissident som kämpade mot den kommunistiska ockupationen, något som inspirerar Katerina i hennes kamp för yttrandefriheten i Sverige. Sann yttrandefrihet är nämligen grundvalen för demokratin – dessvärre finns enligt Janouch ingen verklig yttrandefrihet i dagens Sverige, vilket är orsaken till många av de samhällsproblem som i dag växt sig ohanterliga. Dessutom utnyttjas demokrati som begrepp av fundamentalister, vilket skapar farliga spänningar i landet och hotar vår frihet.

  Katerina Janouch kommer att berätta om sin bakgrund, sitt arbete och sitt författarskap, samt berätta om sin syn på den svenska samhällsutvecklingen och möjliga scenarier för framtiden. I samband med föreläsningen kommer det finnas utrymme för diskussion och det kommer finnas tillfälle att köpa signerade böcker.

  Alla hälsas hjärtligt välkomna!